Όροι Χρήσης

Οι όροι και οι συνθήκες που ακολουθούν καθορίζουν τη χρήση της ιστοσελίδας www.kyklostravel.gr. Με το να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και υποχρεούστε να τους σέβεστε και να τηρείτε:

 1. Αποδοχή των Όρων:
  Η χρήση του www.kyklostravel.gr υποκείται στην αποδοχή αυτών των όρων χρήσης. Κάθε χρήστης που δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς καλείται να μην χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα.
 2. Περιορισμοί Χρήσης:
  Η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας επιτρέπεται μόνο για προσωπική χρήση. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, μετάδοση, δημόσια προβολή, ή άλλη εκμετάλλευση απαιτεί έγγραφη άδεια.
 3. Περιεχόμενο Χρήστη:
  Σε περίπτωση υποβολής περιεχομένου από τους χρήστες (σχόλια, κριτικές, φωτογραφίες), αυτοί συμφωνούν ότι το περιεχόμενο δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων και παραχωρεί άδεια χρήσης στην ιστοσελίδα.
 4. Προσωπικά Δεδομένα:
  Η συλλογή και η χρήση προσωπικών δεδομένων ρυθμίζεται από την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας, και ο χρήστης συναινεί σε αυτήν τη διαδικασία.
 5. Ανακοινώσεις και Ενημερώσεις:
  Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της, συμπεριλαμβανομένων των όρων χρήσης, χωρίς προειδοποίηση. Η συνέχιση της χρήσης υποδηλώνει αποδοχή των τροποποιήσεων.
 6. Υπευθυνότητα:
  Η ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες με καλή πίστη, αλλά δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ακριβείς, ολοκληρωμένες ή ενημερωμένες πληροφορίες.
 7. Συνδέσεις προς Τρίτες Ιστοσελίδες:
  Συνδέσεις προς ιστοσελίδες τρίτων ενδέχεται να υπάρχουν. Δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές απορρήτου αυτών των ιστοσελίδων.
 8. Ισχύον Δίκαιο:
  Οι όροι αυτοί υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο, και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων.
 9. Επικοινωνία:
  Για οποιαδήποτε ανησυχία ή ερώτηση σχετικά με αυτούς τους όρους, επικοινωνήστε μαζί μας στο circle@otenet.gr.