Πολιτική Απορρήτου

Η Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας www.kyklostravel.gr αποτελεί έναν θεμελιώδη πυλώνα για την προστασία και τον σεβασμό των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Σκοπός της πολιτικής είναι να προσφέρει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας, και χρήσης των προσωπικών δεδομένων.

Στη διάρκεια της επίσκεψής σας στον ιστότοπο www.kyklostravel.gr, υπάρχει πιθανότητα συλλογής δεδομένων. Όταν συμπληρώνετε φόρμες για κρατήσεις ή αιτήσεις, κοινοποιείτε προσωπικά σας δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.ά. Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται για την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει ο ιστότοπος, όπως η επεξεργασία των κρατήσεων και η ανταπόκριση σε άλλες αιτήσεις.

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα για τον ΚΥΚΛΟΣ Travel, και λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για την προστασία τους τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη σύνδεση του χρήστη. Μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της εταιρείας έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, ενώ οι πληροφορίες που κοινοποιούνται μέσω των φόρμων κρατήσεων υπόκεινται σε κρυπτογράφηση SSL.

Η χρήση των cookies από τον ΚΥΚΛΟΣ Travel επιδιώκει τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας περιήγησης των χρηστών. Τα cookies αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη και χρησιμοποιούνται για τεχνικούς λόγους.

Σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των χρηστών σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τους, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πληροφορίες, να απαιτήσουν διορθώσεις, ενημερώσεις ή διαγραφή των δεδομένων τους. Επίσης, έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν την παύση της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.

Η εταιρεία ΚΥΚΛΟΣ Travel δεσμεύεται να ενημερώνεται συνεχώς για τυχόν αλλαγές στην πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των υψηλότερων προτύπων ασφαλείας και προστασίας των χρηστών.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή ανησυχία σχετικά με την πολιτική απορρήτου, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία στο circle@otenet.gr ή να απευθυνθούν στη διεύθυνση: ΚΥΚΛΟΣ TRAVEL, Νίκης 23, 105 57, Αθήνα.